:: Rafał Fedaczyński ::

PATRONAT:

A A A

Polityka prywatności:

Ochrona prywatności

W celu uzyskania pełnego dostępu do usług oferowanych w portalu Fedaczynski.pl, niezbędne jest dokonanie przez użytkownika rejestracji swojego konta w portalu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Rejestracja umożliwi udział w forum dyskusyjnym oraz korzystanie z innych usług świadczonych elektronicznie na stronach portalu Fedaczynski.pl. Formularz obejmuje jedynie dane związane z adresem mailowym, użytkownik pozostaje dla administratora osobą anonimową. Nazwa konta to adres e-mail użytkownika, który został podany przy rejestracji. Adres e-mail użytkownika niezbędny do dokonania rejestracji nie będzie edytowany w żadnym miejscu portalu. Unikalny i niepowtarzalny nick użytkownika będzie edytowany przy jego wpisach.
Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze portalu Fedaczynski.pl w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.
Weryfikacja, modyfikacja i usunięcie danych osobowych
Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny czy w inny sposób udostępnił nam swoje dane osobowe portal Fedaczynski.pl zapewnia dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.
Udostępnianie informacji o użytkowniku
Portal Fedaczynski.pl nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
Pliki Cookies
W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników portalu Fedaczynski.pl , używamy tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer Fedaczynski.pl na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają nam danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron portalu Fedaczynski.pl. Możemy też umieścić cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników pomiędzy portalem Fedaczynski.pl a współpracującymi z nami serwisami internetowymi. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług portalu. Jednocześnie nie odpowiadamy za stosowanie cookies na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach Fedaczynski.pl.
Informacje zawarte w logach dostępowych
Podobnie jak większość wydawców internetowych, zbieramy informacje dotyczące wykorzystania serwisów przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są jedynie w celach technicznych, związanych z administracją serwerów portalu. Stosownie do zapisu art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), możemy zostać zobowiązani do wydania informacji w tym w szczególności numeru IP komputera zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
Linki do innych stron internetowych
Realizując podstawową ideę Internetu umieszczamy na stronach portalu Fedaczynski.pl linki umożliwiające użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Nie odpowiadamy jednak za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron.